Publicitate Publicitate-online

Anunţ public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

EXPUR MEDIU 2

S.C. EXPUR S.A. titular al proiectului „Construire hală presă brichete din coajă şi fundaţie siloz” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală presă brichete din coajă şi fundaţie siloz” – Slobozia, sos. Amara, nr. 3, judeţul Ialomiţa. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, loc. Slobozia, str. Mihai Vitezaul, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08:00-16:30, vineri orele 08:00-14:30, precum şi la urmatoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Lasa un comentariu

14 + 18 =