Economic

Programul „Start-Up Nation – Romania” a ajuns şi la Slobozia

Secretari de stat

În cadrul prezentării care a avut loc în data de 17 martie în Slobozia, tinerii cu aspiraţii antreprenoriale care doresc să-şi deschidă o afacere, au avut ocazia să afle mai multe informaţii direct de la reprezentanţii Guvernului României. Astfel, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, doi Secretari de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului respectiv Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat au venit în municipiul Slobozia pentru a prezenta celor interesaţi un program prin care pot porni o mică afacere cu finanţare integrală de la Bugetul de Stat de maxim 200.000 lei, fără prea mari bătăi de cap. Adrian Mlădinoiu şi Ilan Laufer au precizat încă de la începutul discuţiei faptul că acest program a fost creat ca urmare a statisticilor recente, careIlan Laufer arată că pentru fiecare zece societăţi comerciale care îşi închid porţile, numai o singură societate comercială este nou înfiinţată, precizând că acest ritm de scădere a procentului de antreprenori din ţară îngrijorează profund Guvernul României. „Astazi, România, se află aproape la cel mai scăzut nivel din Europa în cadrul tinerilor antreprenori. Avem cel mai mic grad. Acest program este o măsură de combatere a trendului negativ care există în ţară. În Romania, în ultimii ani se închid mai multe firme decât se deschid”, a spus Laufer. Acesta a mai afirmat faptul proiectele se vor depune online, iar aplicaţia prin care se pot depune aceste proiecte va fi deschisă în data de 2 mai, urmând să fie disponibilă pe parcursul a 30 de zile, şi că vor fi luate măsuri suplimentare pentru a mări capacitatea informatică de procesare a datelor venite de la cetăţeni, astfel încât experienţa anilor trecuţi în care serverele au fost „paralizate”, să nu se mai repete şi de această dată. Tot Ilan Laufer a mai afirmat că acest program nu va ţine cont de regula anilor trecuţi „primul venit, primul servit”, ci clasamentul proiectelor depuse va fi făcut în mod automat de către un software, pentru Moraru Victor si Pop Andreia evita componenta umană numită subiectivism. „Data la care se va deschide această aplicaţie va fi data de 2 mai şi o vom ţine deschisă pentru aproximativ 30 de zile, deci toată luna mai va fi lună de deschidere, după care primii 10.000 sau în limita bugetului, dacă vom putea să finanţăm mai mult de 10.000 de firme, vor fi preluate în mod automat, în funcţie de punctajul pe care îl vor obţine. Prin Programul “Start-up Nation – Romania”, statul român poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei / beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Cheltuielile eligibile în cadrul acestui program, conform unui comunicat emis de Guvernul României, sunt:

1) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

2) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

3) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii – francize, etichetare ecologică, licențe-, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

4) Echipamente IT tehnică de calcul – tip PC;

5) Închirierea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate;

6) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;

7) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii, în limita maximă a 10.000 lei;

8) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

9) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” şi implementarea proiectului – nu mai mult de 8000 lei fără TVA. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare, iar furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintreD7K_1118 activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Trebuie menţionat totuşi, că din cadrul acestei prezentări a făcut parte şi preşedintele CJI Moraru Victor, care din punctul nostru de vedere ar trebui să fie foarte îngrijorat să nu rămână fără personal în subordine, dacă ţinem cont că jumătate din cei prezenţi în sală îi erau subalterni, iar acolo se discuta despre startul în afaceri. Un sfert erau reprezentanţi din presa locală şi restul erau cetăţeni direct interesaţi de acest program. Deci, despre ce Start-Up discutăm, în condiţiile în care “se fură startul” de 27 de ani pe meleagurile ialomiţene?

Victor Ghinea

Lasa un comentariu

four + ten =